لزوم بازنگري کانون‌ها و مراکز فرهنگي در ارائه خدمات

لزوم بازنگری کانون‌ها و مراکز فرهنگی در ارائه خدمات

دکتر اسماعيلي با بيان اينکه برنامه هاي جامعه ما بيشتر مناسک محور است، گفت: مراکز و کانون هاي ما در اين زمينه بايد پوست اندازي کنند و نوع برنامه هاي خود براي تربيت ديني را از عناصري مثل آيين و مراسم به سمت و سوي جديد ببرند و استراتژي جديد تعريف کنند.
شناسه خبر : 10942 تاریخ انتشار : ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ زمان انتشار :

به گزارش ستاد ارتباطات رسانه‌ای(فهما) از استان اصفهان: «رضا اسماعیلی» در نشست تخصصی «چالش ها و فرصت های کانون ها و مراکز فرهنگی در جهان پس از کرونا» که توسط ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان و موسسه فرهنگی بقیه الله برگزار شد با بیان اینکه جهان به سمت معنویت بالاتر در حال حرکت است، گفت: علامه محمد باقر صدر در یک هندسه معرفتی که مطرح می کند که رابطه بین انسان، طبیعت، تاریح و جامعه در همه جوامع هست اما در جوامع دین محور، بر سر همه این عناصر چتر خداوندی احاطه دارد.

 

جامعه شناس و استاد دانشگاه به ستم های فراوان انسان به طبیعت اشاره کرد و افزود: در افق های آینده نیازمند این هستیم که روابط را بازنگری کنیم و برای این بازنگری باید مراحلی را طی کنیم که در گام اول نیازسنیجی جدید و اولویت بندی جدی است.

 

وی با تاکید بر اینکه الگوی اولویت بندی ما باید نیم قرن به جلو حرکت کند و شکاف بین نسل های گذشته و کنونی را برطرف کنیم، اظهار داشت: این اولویت ها باید بر اساس محورهای مختلف فرهنگ دینی، فرهنگ آموزشی، فرهنکی هنری، فرهنگ اجتماعی، فرهنگی رسانه ای، فرهنگ ورزشی، فرهنگی علمی و پژوهشی صورت پذیرد.

 

اسماعیلی با بیان اینکه برنامه های جامعه ما بیشتر مناسک محور بوده است، تاکید کرد: مراکز و کانون های ما در این زمینه باید پوست اندازی کنند و نوع برنامه های خود برای تربیت دینی را از عناصری مثل آیین و مراسم به سمت و سوی جدید ببرند و استراتژی جدید تعریف کنند.

 

وی توجه به محورهای انسانی در آینده را بسیار مهم تر از زمان کنونی برشمرد و تصریح کرد:‌ تغییر در روشها و بازنگری در تولیدات بسیار مهم هستند. بازنگری در روش ارائه خدمات فرهنگی نیاز مبرم است و امروز تحرک، نشاط و رنگ موضوعاتی است که برای جونان جذابیت بیشتری دارد و باید از این عناصر بهره لازم را برد.

 

این استاد دانشگاه موج آفرینی ارزش های قرآنی را ضروری برشمرد و گفت: در این زمینه  طرحی ارائه شده است که بر اساس آن مخاطب در تولید محتوا مشارکت دارد و در همه گروه های سنی می توانند بر اساس این ارزشها تولیداتی در سبک ها و روش های مختلف داشته باشند.